MONTEBELLOSENTERET

JVJ tok initiativet til å starte Montebellosenteret på Mesnali, og har ledet det siden det åpnet i 1990.

http://www.montebello-senteret.no/