Mannen som misliker ros. Intervju med JVJ i Tidsskrift for Den norske Legeforening

http://tidsskriftet.no/article/3349138

Skjermbilde 2015-08-13 00.14.14