JVJ i Dagsavisen

http://www.dagsavisen.no/samfunn/mener-helsebyrakratiet-er-pill-rattent/