JVJ ÆRESMEDLEM AV NORSK PATOLOGFORENING

Link til begrunnelsen for utnevnelsen her