INTERVJU MED JVJ PÅ FVN TV 5.11.15

http://www.fvn.no/fvntv/#!/video/1000735/vokste-opp-mellom-voksendaap-fyll-og-tungetale

Skjermbilde 2015-11-05 21.43.25