“Det Sårbare Mennesket”

JVJ har skrevet forordet om “Det sårbare menneske” til boken “Fylliker er også folk” som Frelsesarmeen ga ut 22 november i år.